Nhập khẩu hệ thống tài khoản từ Excel

1. Nội dung:

Cho phép người dùng nhập khẩu hệ thống tài khoản từ Excel để tiết kiệm thời gian nhập liệu trên phần mềm, nâng cao năng suất làm việc.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Từ trước phiên bản R21: Trường hợp hệ thống tài khoản của đơn vị có nhiều tiết khoản con, khi chuyển đổi dữ liệu lên AMIS Kế toán thì người dùng phải thực hiện nhập thủ công các tiết khoản vào chương trình rất mất thời gian.
 • Từ phiên bản R21: Chương trình bổ sung tiện ích Nhập từ Excel đối với danh mục hệ thống tài khoản.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Vào danh mục Hệ thống tài khoản, chọn Thêm\Nhập từ Excel:

 • Chọn Tệp để tải lên chương trình:
  • Có thể Tải tệp mẫu để nhập nhanh hơn.
  • Các thiết lập trong quá trình nhập sẽ được lưu lại để sử dụng cho những lần sau.
  • Tại mục Phương thức nhập, tích chọn Thêm mới hoặc Cập nhật:
   • Thêm mới: Các dữ liệu trên tệp nhập khẩu chưa tồn tại trên hệ thống thì chương trình sẽ tự động thêm mới vào. Các dữ liệu đã tồn tại trên hệ thống sẽ không được cập nhật.
   • Cập nhật: Các dữ liệu trên tệp nhập khẩu chưa tồn tại trên hệ thống thì chương trình sẽ tự động thêm mới vào. Đồng thời, các dữ liệu đã tồn tại trên hệ thống sẽ được cập nhật.

 • Nhấn Tiếp tục, chương trình sẽ thực hiện tự động ghép các cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu:

 • Nhấn Tiếp tục, chương trình hiển thị thông báo như sau:

 • Nhấn để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu. Tại bước này chương trình sẽ thực hiện tự động kiểm tra tính hợp lệ của các dòng thông tin trên tệp nhập khẩu và hiển thị kết quả kiểm kê.

Lưu ý: Đối với các dòng thông tin nhập khẩu không thành công, chương trình sẽ chỉ rõ nguyên nhân để người dùng nắm được và đưa ra cách khắc phục (nếu cần).

 • Nhấn Nhập dữ liệu, chương trình hiển thị kết quả nhập khẩu:

Cập nhật 17/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger