1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 6. Khác
 4. Thiết lập dữ liệu kế toán

Thiết lập dữ liệu kế toán

AMIS Kế toán đã tích hợp với nền tảng AMIS Platform. Để thực hiện Thiết lập dữ liệu kế toán thực hiện như sau:

 • Vào trang AMIS Platform, tích chọn ứng dụng AMIS Kế toán:

 • Chương trình sẽ lấy lên được thông tin công ty tương ứng với các thông tin đã được thiết lập trên AMIS Platform. Người dùng thực hiện thiết lập thông tin công ty theo các bước sau:
  • Chọn Lĩnh vực hoạt động:

  • Thiết lập các thông tin của dữ liệu kế toán như: Chế độ kế toán, Đồng tiền hạch toán, Ngày bắt đầu dữ liệu, Phương pháp tính giá xuất kho, Phương pháp tính thuế GTGT:

  • Nhấn Bắt đầu sử dụng và thực hiện các công việc như Khai báo danh mục, Nhập số dư ban đầu.

 • Thực hiện Khai báo danh mục: Khai báo dữ liệu các danh mục chính để bắt đầu sử dụng:

 • Thực hiện Nhập số dư ban đầu: Nhập số dư công nợ khách hàng, nhà cung cấp, hàng tồn kho,…
 • Kiểm tra các thiết lập về thông tin công ty, năm tài chính, phương pháp tính thuế… để bắt đầu sử dụng:

Lưu ý:

 • Xem chi tiết việc thực hiện Khai báo danh mục theo hướng dẫn tại đây.
 • Xem chi tiết việc thực hiện Nhập số dư ban đầu theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 20/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger