1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp Khác
  6. Khi đăng nhập tài khoản kế toán viên nhưng không thấy ứng dụng kế toán thì làm thế nào?

Khi đăng nhập tài khoản kế toán viên nhưng không thấy ứng dụng kế toán thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi đăng nhập phần mềm bằng Tài khoản kế toán viên nhưng không thấy Ứng dụng Kế toán trên danh sách các ứng dụng phần mềm.

Nguyên nhân:

Do tài khoản kế toán viên chưa được phân quyền vào Ứng dụng kế toán

Giải pháp:

Phân vai trò Quản trị ứng dụng Kế toán cho người dùng kế toán viên theo 2 cách sau:

Cách 1: Trên danh sách Thành viên chọn người dùng kế toán viên cần phân quyền ứng dụng, sang tab Ứng dụng\ Nhấn Thêm ứng dụng rồi chọn ứng dụng Kế toán.

Cách 2: Vào phân hệ Ứng dụng, chọn ứng dụng Kế toán\ Nhấn Thêm người dùng, chọn người dùng kế toán viên cần phân quyền ứng dụng\ Nhấn Tiếp tục, chọn vai trò rồi nhấn Lưu

Sau khi phân quyền vào ứng dụng kế toán thì kế toán viên đăng nhập sẽ nhìn thấy Ứng dụng Kế toán trên danh sách các ứng dụng phần mềm.

 

 

Cập nhật 13/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger