3. Mua hàng

Xem video đào tạo cho người mới sử dụng: Tại đây

I. LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG

 1. Mua hàng theo đơn mua hàng
 2. Mua hàng theo lệnh sản xuất
 3. Mua hàng theo hợp đồng mua hàng
 4. Mua hàng trong nước về nhập kho
 5. Mua hàng trong nước không qua kho
 6. Mua hàng nhập khẩu nhập kho
 7. Mua hàng nhập khẩu không qua kho
 8. Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng
 9. Mua hàng có chiết khấu thương mại
 10. Mua hàng tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu
 11. Mua hàng tại đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu
 12. Hàng về trước hóa đơn về sau
 13. Hóa đơn về trước hàng về sau
 14. Mua dịch vụ
 15. Giảm giá hàng đã mua về nhập kho
 16. Giảm giá hàng mua về không qua kho
 17. Trả lại hàng đã mua về nhập kho
 18. Trả lại hàng đã mua về không qua kho

II. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

 1. Đối trừ chứng từ công nợ của nhà cung cấp
 2. Bù trừ công nợ

 

Cập nhật 01/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay